Vad är långvarig smärta?

Hem / Långvarig smärta

På frågan «Vad är långvarig smärta?» är svaret att det betraktas som en kronisk sjukdom, dock är den sällan farlig. Om du har haft ont dagligen i 3–6 månader kan du lida av långvarig smärta. Efter en individuell bedömning av din smärta, andra sjukdomar och livssituation i övrigt kan det fastställas att det är just detta du lider av. Dock, att ha smärtor varje dag i sex månader, eller längre, kan göra så att smärtan tar över ditt liv. Du kanske avstår från sådant du tidigare tyckt om att göra och med tiden försämras din livskvalitet. Rådet är att fortsätta att lära sig om långvarig smärta, symtom och möjliga behandlingar, och naturligtvis att söka hjälp.

Långvarig smärta symtom

Vad gäller långvarig smärta och symtom så innebär sjukdomen att du har ont varje dag i åtminstone 3–6 månader. Smärtan behöver inte kännas likadan hela tiden, den kan ändra karaktär. Det är vanligt att smärtan sprider sig och blir värre efter aktiviteter som belastar området där det gör ont. Långvarig smärta och symptom handlar också om ditt humör och kan leda till depression och ångest.

Långvarig smärta: behandling och rehabilitering

Behandling av långvarig smärta innebär att du kan få läkemedel mot din smärta. Vilken behandling som ges beror på vilken typ av smärta du har. Förutom läkemedel kan smärta behandlas med akupunktur, fysioterapi och tens. En vanligt använd behandling av långvarig smärta är smärtrehab. För att rehabiliteringen ska gå så bra som möjligt är det viktigt att att du är fri från arbete och andra förpliktelser - så mycket som möjligt. Det är då av stor vikt att du behåller dina rutiner och genomför rekommenderade aktiviteter med jämna mellanrum.

1

Läkemedel

Läkemedel används vanligen som komplement vid behandling av långvarig smärta. Dessa läkemedel innehåller ofta paracetamol men under en kort period kan du få antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel. Ibland ges också antidepressiva läkemedel eller epilepsiläkemedel. Du bör ha kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar med din läkare för att reda ut huruvida läkemedlet fungerar mot din smärta.

2

Akupunktur

Akupunktur är en behandlingsform som främst används när du har smärta i leder och muskler. Behandlaren sätter tunna nålar på utvalda ställen i huden. Det är vanligt att akupunktur kombineras med övningar som du ska genomföra, för att träna dina leder och muskler. Att kombinera akupunktur och läkemedel är också möjligt.

3

Fysioterapi

Fysioterapi är detsamma som sjukgymnastik och kan vara den rätta behandlingsformen när du har ont i axlar, nacke eller rygg. Din läkare kan ge dig en remiss, men det går också bra att själv beställa en tid. En fysioterapeut ser till att du får hjälp med olika tränings- och rörelseformer samt i vissa fall också med att förändra dåliga levnadsvanor.

4

Tens

Tens står för transkutan elektrisk nervstimulering. Behandlingen används både vid långvarig smärta och när du har fått plötsligt ont. Under en tens-behandling sätts plattor med svag ström på din hud. Behandlingen bör inte genomföras om du har pacemaker. I vissa regioner finns det möjlighet att låna en tens-apparat så att du kan använda den hemma.

Akut och långvarig smärta

Akut och långvarig smärta skiljer sig åt då den akuta smärtan förknippas med vävnadsskada. Om smärtan sitter kvar när en vävnadsskada normalt har läkt, det vill säga efter 3–6 månader, betraktas smärtan som kronisk. Även om smärtan är långvarig betyder det inte att den inte kan gå över. Akut och långvarig smärta skiljer sig också åt vad gäller tecken på andra sjukdomar. Den akuta smärtan kan bero på någon annan sjukdom, det är viktigt att alltid utreda orsaken till dina smärtor.

Vad händer i kroppen vid långvarig smärta?

Långvarig smärta kan ha en rad olika effekter på kroppen. När smärtan blir kronisk kan det leda till fysiska, psykologiska och sociala konsekvenser som ökad inflammation i kroppen, fysisk försämring och muskelsvaghet, stelhet och minskad rörlighet, psykologiska effekter som depression och ångest, sociala konsekvenser, samt påverka hjärnans smärtreceptorer. Det är viktigt att söka behandling för långvarig smärta eftersom det kan ha allvarliga effekter på hälsan och livskvaliteten. Läs mer hos 1177.se för vad som händer i kroppen ved kronisk smärta.

Vad kan obehandlad kronisk smärta leda till?

Obehandlad långvarig smärta kan resultera i fysisk funktionsnedsättning, ökad risk för inflammation och sjukdomar, psykologiska problem, sociala och relationella problem, samt strukturella och funktionella förändringar i hjärnans smärtreceptorer. Det är viktigt att söka behandling för att undvika negativa konsekvenser för hälsan och livskvaliteten.