Rekrytera sjuksköterskor

Hem / Rekrytera sjuksköterskor

Hjälp med att rekrytera sjuksköterskor efterfrågas allt mer. Personalbristen inom vården gör det ofta svårare att hitta rätt kandidat. Ett rekryteringsföretag som redan har ett stort nätverk av sjuksköterskor kan därför vara till stor hjälp. Med en sådan partner kan du snabbt få många intressanta profiler att titta på. Du kan få en hel del intervjuer på kort tid och på så vis få många kandidater att välja mellan. Dessutom kan du anställa rätt person relativt snabbt.

Få hjälp med att rekrytera sjuksköterskor

Dedicare

Dedicare erbjuder sina tjänster för dig som vill rekrytera sjuksköterska. De är störst i Norden vad gäller rekrytering av vårdpersonal och har dessutom ett stort kontaktnät. Deras långa erfarenhet inom branschen gör dem till experter på att matcha rätt kandidat med rätt jobb. När du vänder dig till dem kan du därför vänta dig många intressanta profiler och intervjuer.

Läkarjouren

I takt med en ökande belastning på hälso- och sjukvårdssektorn blir sökandet efter kompetent personal, såsom en hyrsjuksköterska, allt mer vitalt. Att rekrytera en hyrsjuksköterska via Läkarjouren kan säkerställa tillgång till kvalificerad vårdpersonal för att hantera personalbrist under kritiska perioder, och därmed underlätta att upprätthålla en stabil vårdkvalitet även under perioder av ökat patientflöde. Om du väljer att rekrytera via Läkarjouren så matchar de rätt kandidater med rätt behov, och man kan därmed säkerställa en smidig övergång och effektiv vård även under högtrycksperioder.

Bonliva

Bonliva är framförallt inriktade på att rekrytera läkare och sjuksköterska. De marknadsför sig som riktigt duktiga på att matcha arbetsgivarens behov med rätt kompetens. När du vänder dig till företaget börjar man med en behovsanalys. Därefter presenteras olika konsulter, i det här fallet sjuksköterskor, som du får välja mellan. Om även konsulten är intresserad sker en matchning och konsulten börjar arbetet enligt överenskommelse. Slutligen sker en avstämning och utvärdering av hur rekryteringen har gått.

Utmaningar

Att rekrytera sjuksköterskor är inte alltid enkelt. Det beror bland annat på att det finns för få samt på den relativt låga lönen inom framförallt offentlig sektor. Samtidigt är arbetet tungt och arbetsförhållandena långt ifrån optimala. Många anställda sjuksköterskor slutar och vänder sig istället till bemanningsföretag, där de kan få bättre villkor.

Just därför kan ett duktigt rekryteringsföretag innebära skillnaden mellan att hitta rätt kandidat under en rimlig tid eller inte. En rekryterare har redan ett generöst kontaktnät av sjuksköterskor, både konsulter och anställda. Därför är chansen mycket större att kunna hitta rätt personer oavsett ort.

Fördelar med att rekrytera sjuksköterska

Det finns många fördelar med att rekrytera sjuksköterska. När du vänder dig till ett rekryteringsföretag kan du ta del av deras breda kontaktnät. Det gör det betydligt enklare och snabbare att hitta intressanta kandidater än om du bara utlyser tjänsten på en jobbsajt.

Dessutom sköter företaget all research och headhunting som kan behövas för att hitta rätt person. På så vis sparar du en hel del tid, samtidigt som du har betydligt större chanser att hitta den ideala kandidaten.

Få sjuksköterskor att stanna

För att få sjuksköterskorna att stanna kvar på arbetsplatsen krävs flera åtgärder. En viktig sådan är att erbjuda goda arbetsförhållanden. Långa arbetspass och krävande arbetsuppgifter kan få vem som helst att bli utbränd. Därför är det viktigt att erbjuda avlastning på olika sätt, exempelvis genom att anställa annan personal. Då blir det mindre arbete för sjuksköterskorna.

Även fortbildning är viktigt. Många sjuksköterskor söker den möjligheten för att utvecklas i sitt yrke. Att dessutom kunna gå framåt och ha möjlighet att nå chefspositioner är också viktigt, eftersom det skapar incitament. Dessutom ger det möjlighet till högre löner, vilket också är viktigt.

Vanliga frågor och svar

Hur ser bra arbetsvillkor ut för en sjuksköterska?

Goda arbetsvillkor handlar om exempelvis rimlig arbetsbörda, utvecklingsmöjligheter, bra lön och trygghet. Läs mer om detta på Sjuksköterskekarriär.se.

Hur fungerar det att anlita sjuksköterskor?

Ett smidigt sätt att anlita sjuksköterskor är att vända sig till rekryteringsföretag. Tack vare den långa erfarenheten, det stora kontaktnätet och de goda villkoren kan du hitta rätt sjuksköterska inom en rimlig tid.

Hur får du sjuksköterskor att välja dig?

För att en sjuksköterska ska välja dig som arbetsgivare och dessutom stanna kvar bör du erbjuda en attraktiv tjänst. Det innebär bland annat större flexibilitet och trygghet. Läs en intressant artikel om ämnet på Vårdfokus.se.