Urologi

Hem / Urologi

Urologi behandlar sjukdomar i urinvägar och njurar hos kvinnor och män, samt i mäns könsorgan. Forskning bedrivs och patienter behandlas med läkemedel samt kirurgiskt. En urolog arbetar på mottagning, avdelning och operation. Kirurgi utgör en stor del av arbetet, och många kirurgiska ingrepp behöver behärskas. Urologen intervjuar patienten och gör undersökningar.

Urologi – vanliga sjukdomar

Urinvägsinfektion

Bakterier i urinblåsan eller urinröret kan ge urinvägsinfektion där det svider och du behöver kissa ofta. Du får behandling med antibiotika.

Prostatacancer

Symtom på prostatacancer är frekvent urinering med blodblandad urinstråle. Behandling sker med strålning, kirurgi, cytostatika och hormoner.

Impotens

Svårigheter att få stånd behandlas med läkemedel, psykoterapi eller hjälpmedel.

Njursten

Njursten är små urinsaltstenar. Om en sådan fastnar i urinledaren kan du få smärtsamt njurstensanfall. Behandling sker med antibiotika, stötvågsbehandling eller titthålsoperation.

Inkontinens

Urininkontinens innebär urinläckage. Ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens eller överrinningsinkontinens kräver olika behandlingar.

Urologi för kvinnor

En urolog hjälper kvinnor med behandling av sjukdomar i urinvägarna. Inkontinens är ett vanligt förekommande problem hos kvinnor och innebär att urinläckage uppkommer. Ansträngningsinkontinens gör det svårt att motverka urinläckage vid hopp och nysningar, medan trängningsinkontinens innebär en känsla av kissnödighet och svårt att hålla sig. Ansträngningsinkontinens kan motverkas med knipövningar och bäckenbottenträning. Trängningsinkontinens motverkas med längre intervall mellan toalettbesök. Kvinnor kan även få uroterapi med information om anatomi, behandling och förskrivning av hjälpmedel.

Urologi och cancervård

Urinblåsecancer är vanligt bland personer över 50 år och kan ge symtom som kissnödighet, blod i urinen och återkommande urinvägsinfektioner. Urologen gör undersökningar för att se om det är cancer och om den spridit sig, samt behandlar därefter enligt standardiserat vårdförlopp vilket kan innebära kirurgi för att ta bort tumören. Andra urologiska cancerformer är prostatacancer, njurcancer och peniscancer.

Så tar du hand om din prostata

För att förebygga prostatacancer bör du motionera och äta hälsosamt, samt undvika rökning och för mycket alkohol. En kost rik på grönsaker, inklusive karotenrika sådana, med nyttiga fetter som olivolja är gynnsam. Samtidigt bör du minska på rött kött. Med hjälp av regelbundna PSA-mätningar kan du tidigt fånga upp prostatacancer.

Läs mer