Kirurgi – vad är det?

Hem / Kirurgi

Kirurgi innebär att lindra eller bota sjukdomar med metoden att manuellt öppna en människokropp. Att utföra ett kirurgiskt ingrepp brukar benämnas operation. Syftet kan vara att ta bort sjuk vävnad, laga inre delar i kroppen eller att lägga till något, som en pacemaker. Kirurgi kan vara öppen eller minimalt invasiv.

Vad gör en kirurg?

Kirurg är inte en specifik yrkesbenämning utan innebär bara att vara specialist på ett särskilt medicinskt område. En kirurg tillbringar en stor del av arbetstiden i en operationssal, där hen avlägsnar sjuka vävnader och utför andra operativa åtgärder. Först går kirurgen läkarprogrammet och genomgår sedan en specialistutbildning på maximalt 5,5 år. Här sker specialiseringen inom kirurgi.

Olika typer av kirurgi

Det finns flera olika typer av kirurgiska behandlingar. GHP Kirurgkliniken Stockholm är specialiserade på behandlingar av tarm, bråck, övervikt och kärl. En så kallad gastric bypass är idag en vanlig operation för att motverka fetma, operationen innebär att magsäcken och tunntarmen ”kopplas” bort från matsmältningen vilket bland annat innebär att känslan av hunger och mättnad påverkas.

Elektiv kirurgi

Elektiv kirurgi kan senareläggas eller inte genomföras alls, för medicinska problem som är icke livshotande.

Agraff kirurgi

En agraff är en häftklammer i titan som används för att hålla samman huden under operation.

Mohs kirurgi

Mohs kirurgi är en kirurgisk teknik som används för att ta bort hudcancer. All bortopererad vävnad undersöks mikroskopiskt.

Estetisk kirurgi

Estetisk kirurgi används för att åtgärda utseendet efter olyckor och sjukdomar eller för att uppnå skönhetsideal.

Bariatrisk kirurgi

Bariatrisk kirurgi används för att behandla fetma med olika metoder.

Kirurgiska ingrepp

Kirurgi kan utföras minimalt invasivt eller vara av öppen typ. När en öppen kirurgi görs skär kirurgen ett större snitt för att kunna nå ett område inuti kroppen. Vid minimalt invasiv kirurgi görs små snitt, vilket sker vid artroskopi och laparoskopi. Kejsarsnitt är ett vanligt ingrepp som utförs vid förlossningar. Andra ingrepp är organtransplantationer, käkkirurgi, ortopedi, barnkirurgi, thoraxkirurgi och neurokirurgi. Läs mer om kirurgi på 1177.

När behövs kirurgiska ingrepp?

Kirurgiska ingrepp kan utföras vid inflammatorisk tarmsjukdom, som ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Detta sker när medicinering är otillräcklig eller när komplikationer av sjukdomen uppstår. Gallstensoperationer och operationer av bråck är andra vanliga ingrepp, samt operationer vid anala och vaginala åkommor och besvär. Hit hör hemorrojder, polyper och cellförändringar på livmodertappen. En venport opereras in vid tumörsjukdomar för att underlätta injektioner och blodprovstagning.

Läs mer