Gynekologi

Hem / Gynekologi

Gynekologi är den gren inom medicin som koncentreras kring kvinnans livmoder, slida och äggstockar.

Vad gör en gynekolog?

En gynekolog är specialist inom funktion och sjukdomar hos kvinnors underliv, förlossningar och graviditeter. En läkarlegitimation krävs för att därefter utbilda sig vidare till gynekolog. Läkarprogrammet läses under 5,5 år på universitetet, varefter en AT-tjänstgöring behöver genomföras. En gynekolog kan arbeta på ungdomsmottagningar, sjukhus och barnmorskemottagningar. Hen kan ge råd och rekommendera vidare behandling. Läs mer om gynekologi på Fass.

Olika typer av gynekologi

Obstetrik

Obstetrik är läran om förlossning, graviditet och barnsäng. Den är en gren av medicinen som behandlar anatomin på de kvinnliga könsorganen och bäckenet samt patologi och fysiologi hos graviditeter.

Andrologi

Andrologi behandlar mannens könsorgan, hormonproduktion och sexuella funktion, samt olika sjukdomstillstånd som drabbar män. Hit hör fertilitetsproblematik, hormonella obalanser och sjukdomar i genitalier. Även potensproblem utreds och behandlas.

Gynekologisk undersökning

Gynekologen utför gynekologiska undersökningar vilket innebär att undersöka slidan, livmodern och äggstockarna på patienten. Undersökning kan göras för att ta cellprov, sätta in spiral eller vid könssjukdomar. Patienten sitter i en gynstol med en lampa riktad mot underlivet. Vaginalt ultraljud kan göras med hjälp av en stav, för att undersöka orsaken till magsmärtor eller oregelbundna blödningar. Cellprov tas från livmoderhalsen för att tidigt upptäcka cellförändringar.

När behöver jag träffa en gynekolog?

Ett antal vanliga sjukdomar och åkommor kan innebära att du behöver träffa en gynekolog. Hit hör:

  • Blödningsrubbningar
  • Endometriecancer
  • PCOS
  • Klimakteriebesvär,
  • PMS eller premenstruellt dysforiskt syndrom,
  • Spiralkomplikationer
  • Endometrios
  • Ovarialcystor
  • Cervicit
  • Olika könssjukdomar som genital herpes, klamydia, kondylom, gonorré, HPV, mykoplasma, flatlöss, hepatit, syfilis, skabb och HIV kan också behandlas av en gynekolog.

Läs mer