Ögonsjukdomar – vanliga besvär

Hem / Ögon

Ögonsjukdomar innebär nedsatt funktion eller symtom i ögat, som kan leda till besvär eller synnedsättning. En oftalmolog är en läkare som är specialist på ögonsjukdomar. Grå starr eller katarakter är en vanlig orsak till synnedsättning och uppkommer vid stigande ålder. Sjukdomen åtgärdas med operation. Glaukom, makuladegeneration, näthinneavlossning och retinis pigmentosa är andra ögonsjukdomar som drabbar många svenskar.

Ögonsjukdomar - lista

Långsynthet

Du ser sämre på nära håll. Bokläsning kan ge ont i huvudet eller ögontrötthet.

Närsynthet

Du ser otydligt på längre håll. Närsynthet kan vara genetiskt och utvecklas hos barn och tonåringar.

Grön starr

Ögonsjukdomen grön starr eller öppenvinkelglaukom innebär att synfältet gradvis krymper.

Grå starr

Grå starr innebär att linsen i ögat blir grumlig, ger suddigare syn samt gulbruna färger.

Glaskroppsavlossning

Du kan se ljusblixtar, små ringar och streck. Behandling är oftast inte nödvändig.

Regnbågshinneinflammation

Regnbågshinnan omgärdar pupillen och ger ögat färg. Inflammationen orsakas av Bechterews sjukdom, ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Ovanliga ögonsjukdomar

Trakom

Bakterien Chlamydia trachomatis kan ge en kronisk bindhinneinfektion som orsakar blindhet via ärrbildning. Det är den globalt sett vanligaste orsaken till synskada via infektion, där 300-500 miljoner människor drabbats.

Lebers sjukdom

Lebers hereditära neuropati eller LHON brukar visa sig mellan 20 och 40 års ålder, och ger en allvarlig synnedsättning i det centrala synfältet. Ögonsjukdomen beror på en mitokondriemutation.

Uveit

Uveit är en inflammation i druvhinnan (uvea) i ögat. Inflammationen kan vara kronisk eller sporadisk, och kan ge skador på ögonvävnaderna vilket orsakar blindhet. Ögontrauma, ärftlighet och inflammatoriska sjukdomar kan vara bakomliggande orsaker.

Ögonsjukdomar – barn

Skelning

Ögonen riktas åt olika håll. Behandling sker med glasögon, ögontäckning och operation.

Hemangiom

Godartad blodkärlstumör som kan ge hängande ögonlock samt tryck på ögats synaxel.

Ptos

Hängande ögonlock där ögonlockets lyftarmuskel har medfödd svaghet. Kan kräva kirurgi.

Amblyopi

Kan bero på otillräcklig synträning. Symtom på amblyopi är skelning och ögondarr.

Glaukom hos barn

Drabbar synnerven, kan ge synfel, ljusskygghet, tårade ögon och rodnade ögonvitor.

Läs mer