Vad gör en organisationskonsult?

Hem / Vad gör en organisationskonsult?

Som organisationskonsult är du med och driver det positiva förändringsarbetet framåt. Du verkar som expert och inspiratör, bidrar till att kommunikationen är inkännande och tydlig mellan ledarna och medarbetarna. Du är antingen organisationsledare eller organisationskonsult, i det senare fallet inhyrd för att ge nya perspektiv på verksamheten. Beroende på dina tidigare erfarenheter kan du coacha inom olika fält, inom en organisation finns trots allt många trådar att dra i. Med andra ord kan du ha din egen nisch, såsom kundbemötande och effektivisering.

Vad är organisationsutveckling?

Vad är organisationsutveckling? Med detta menas att du och dina medarbetare tillsammans ser över var någonstans organisationen befinner sig och åstadkommer en positiv förändring. Inom företagskulturen läggs mycket fokus på att åstadkomma förändring för att bättre möta kundens behov, men organisationsutveckling kan lika gärna handla om att skapa en bättre arbetsmiljö. Många gånger är förändringsarbetet långsiktigt, eftersom en förändring kan kräva att organisationskulturen ändras i grunden. Sådant görs inte på en dag. Men tack vare engagerad coachning tas organisationen allt närmare visionen.

Utbildning organisationskonsult

Vill du gå en utbildning som organisationskonsult? Det finns flera olika vägar att gå om du vill bli organisationsutvecklare. Även om du har tidigare erfarenhet av ekonomi, kommunikation och ledarskap kan du med fördel bygga vidare på kunskaperna med hjälp av en diplomutbildning inom organisationsutveckling.

När du läser till Humanovas utbildning som organisationskonsult får du redskap till att leda dig själv och andra i en organisation. Man kan aldrig ha för många coachingverktyg och det är just denna verktygslådan som byggs ut under en utbildning inom organisationsutveckling. Under denna diplomutbildnings gång har du lektioner, genomför ett projektarbete och går i samtalsterapi, allt för att lära dig de praktiska ledarskaps- och kommunikationsredskapen från grunden. Teori och praktik varvas, så att din förmåga att motivera och inspirera till slut sitter i märgen.

Här nedan kan du läsa mer om ytterligare utbildningar som kan gynna dig i din karriär som organisationskonsult genom att arbeta med motivation:

Vanliga arbetsplatser inom yrket

  • Företagsverksamhet
  • Statlig verksamhet
  • Konsultverksamhet
  • Föreläsningsverksamhet
  • Kursverksamhet
  • Kommunikationsavdelning
  • HR-avdelning
  • IT-avdelning
  • Projektledning
  • Administration

Organisationskonsult lön

En vanlig organisationskonsult-lön ligger på cirka 50 000 kronor, kanske till och med lite mer beroende på övrig kompetens och var i landet du jobbar. På Yrkeskollen.se kan du läsa mer om löneutvecklingen för yrket i fråga, men vad som är viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att många som sysslar med organisationsutveckling har annan utbildning i grunden. De kan ha examina inom ekonomi, beteendevetenskap eller IT och sedan valt att bygga vidare med en utbildning till diplomerad organisationskonsult.

Framtidsutsikter

I likhet med samtalsterapeuter och samtalscoacher har organisationskonsulter bra framtidsutsikter. Med tanke på att många som jobbar inom organisationsutveckling även har andra expertområden är de attraktiva på arbetsmarknaden, då de har stor kännedom om sin specifika bransch. Det kommer alltid finnas ett behov av att förbättra och effektivisera organisationer, må det vara inom privat eller offentlig sektor, så om du kan hitta din egen nisch kommer du ha alla förutsättningar att göra dig ett namn inom organisationsutveckling. Kombinera alltså coachutbildningen med ett annat utbildningsområde för att sticka ut.