Bli KBT-terapeut

Hem / Bli KBT-terapeut

Du som vill bli KBT-terapeut kan gå olika vägar. Antingen kan du studera till att bli psykolog och psykoterapeut via en högskoleutbildning eller så kan du läsa en egenfinansierad KBT-utbildning för att bli diplomerad inom coachning och samtalsterapi. På den här sidan får du tips på hur du kan bli KBT-terpaeut och vilka arbetsområden du kan välja mellan, liksom information om yrkesrollens framtidsutsikter.

Vad är KBT-terapi?

KBT-terapi är en förkortning som står för kognitiv beteendeterapi. Egentligen rör det sig om flera olika terapiformer med den gemensamma nämnaren att verktyg för att ändra beteende- och tankemönster tränas i dialog med klienten. Tack vare att klienten får med sig dessa verktyg kan hen successivt bryta mönstren som får hen att må psykiskt dåligt och även snabbare känna igen de situationer som får hen att ”trilla dit” igen. Med andra ord är de terapeutiska verktygen till för att hjälpa klienten bryta onda cirklar.

När används KBT?

När används KBT och hur effektivt är det? Arbetare, par, sjuka, det är många som har nytta av kognitiv beteendeterapi och dess verktyg för att ändra såväl beteende- som tankemönster, så målgruppen är stor. För att behandlingen ska fungera bör klienten först vara mottaglig för det. Så är det förstås med all sorts coachning, men i det här fallet är det extra viktigt eftersom klienten själv gör en väsentlig del av det terapeutiska arbetet. Under tiden fungerar KBT-terapeuten, alltså du, som ett viktigt stöd och bollplank.

KBT-utbildningar med ACT-inriktning

Det finns olika sorters KBT-utbildningar. Vilken av dem du bör gå beror på i vilka sammanhang du vill använda kunskapen. Legitimerade psykoterapeuter har inte så sällan gått ett psykoterapiprogram på högskolenivå. Coacher kan däremot ha valt en annan väg via exempelvis en diplomerad KBT-kurs.

Humanova erbjuder KBT-utbildningar inom den specifika ACT-inriktningen. Läs en kort kurs eller gå ett tvåårigt program – du väljer hur själv fördjupade kunskaper du vill ha. ACT står för Acceptance and Commitment Therapy och går i enkla ordalag ut på att individen har ett val i alla situationer. När du genomför utbildningen får du redskapen du behöver för att i din tur kunna hjälpa klienten att nå acceptans och sedan handla för att påverka sin egen (livs)situation.

Att arbeta som KBT-terapeut

Att arbeta som KBT terapeut är spännande och lärorikt, och då inte minst för att du dagligen möter människor med alla tänkbara erfarenheter. Det är också ett givande jobb, både för dig och för dem du hjälper. Vare sig du hjälper människor hantera stress eller relationer kan du göra en stor skillnad för den enskilda. Fortsätt läsa för att få inspiration kring de vanligaste arbetsområdena inom KBT.

Vanliga arbetsområden inom KBT

Det är just den stora nyttan i KBT som gjort att dessa terapiformer fått ett så stort genomslag i bland annat Sverige, må det vara klassisk KBT eller nyare ACT. Från beroende- till sömnproblem, i egenskap av KBT-terapeut kan du jobba inom en rad olika arbetsområden:

  • ADHD, ADD och autism
  • Beroende- och missbruksproblem
  • Relationsproblem
  • Sömnproblem
  • Stresshantering
  • Depression, ångest och oro
  • Långvarig smärta och andra kroniska sjukdomar
  • Ätstörningar såsom anorexi och bulimi
  • Perfektionism och prestationsångest
  • PTSD och trauman

KBT-terapeut lön

En KBT -terapeuts lön varierar beroende på utbildningsnivå och i vilken sektor jobbet utförs. Som coach kan du behöva starta eget, alternativt använda dig av diverse faktureringstjänster, så att du kan fakturera dina klienter. Här avgör du själv arvodet och har kanske en kompletterande verksamhet i form av bokförsäljning och livsstilsbloggande. Om du däremot jobbar i offentlig sektor ligger lönen på strax över 40 000 kronor i månaden. Du kan läsa vidare om marknadslönen för terapeuter på Saco.se och liknande sajter.

Framtidsutsikter

KBT-terapeuter är former av samtalsterapeuter och framtidsutsikterna ser ungefär likadana ut för yrkesgrupperna. Med en psykoterapiutbildning på högskolenivå i ryggen kan du få jobb som legitimerad psykoterapeut i offentlig sektor. Det finns en rad olika social- och vårdenheter som är i behov av kunskapen. Du kan välja att gå en kortare, egenfinansierad KBT-utbildning och blir då en diplomerad terapeut med möjlighet att driva eget inom coachning och samtalsterapi. Eftersom KBT- och samtalsterapeuter kan arbeta i en rad sammanhang finns goda förutsättningar att få uppdrag eller anställning.