Motiverande samtal: Utbildning

Hem / Motiverande samtal (MI)

Under en motiverande samtal utbildning lär du dig en form av kommunikation som kan hjälpa till att förändra beteenden och uppmuntra personer att ta ansvar för sin hälsa och välbefinnande. MI, eller Motiverande Samtal, är en teknik som används i allt från sjukvård till socialt arbete och coaching. Genom att lära sig MI kan man hjälpa personer att ta beslut som är mer i linje med deras egna mål och värderingar.

Vad är motiverande samtal (MI)?

Motiverande samtal (MI), "Motivational Interviewing", är en teknik inom psykologi som används för att hjälpa människor att hitta sin egen motivation till förändring. Det är en samtalsmetodik som ofta används inom hälso- och sjukvården, socialt arbete och psykoterapi. Det används också inom utbildning och coaching, eftersom det är en effektiv metod för att öka motivation och självständighet hos studenter och klienter.

MI är en icke-konfronterande metod som hjälper personer att upptäcka sina egna resurser och styrkor. Det handlar om att stärka självuppskattningen genom att fokusera på det positiva och att hjälpa personen att hitta sin egen drivkraft till förändring. Motiverande samtal är baserat på en humanistisk syn på människan och hennes potential att ta ansvar för sitt eget liv.

Varför är MI viktigt?

Varför är MI viktigt? För det första, eftersom det är en effektiv metod för att öka motivationen. En person som känner sig osäker eller oengagerad i sin egen förändring kan ha svårt att ta de första stegen. Det hjälper personen atthitta sin inre motivation och öka självförtroendet för att ta beslut som är mer i linje med deras egna mål och värderingar. För det andra, MI är en icke-konfronterande metod som kan hjälpa personer att känna sig mer bekväma med att ta ansvar för sin egen förändring. Genom att fokusera på det positiva och stärka självuppskattningen kan motiverande samtal hjälpa personer att känna sig mer självständiga och ta kontroll över sin egen situation.

Grundläggande principer

De grundläggande principerna för MI är empati, autonomi och acceptans. Empati handlar om att försöka förstå personens perspektiv och känslor och att visa att man bryr sig om personens välbefinnande. Det handlar om att lyssna aktivt, visa intresse och ställa öppna frågor för att förstå personens situation och behov. Empati är viktig eftersom det hjälper personen att känna sig sedd och förstådd, vilketkan öka självförtroendet och självkänslan. Autonomi handlar om att respektera personens självbestämmande och rätt att fatta egna beslut. Det handlar om att ge personen utrymme att utforska sina egna värderingar och mål, och att stödja personens egna val och beslut. Acceptans handlar om att respektera personens val och situation, även om man själv inte håller med eller tycker att det är det bästa för personen. Det handlar om att visa förståelse och respekt för personens val och att stödja personen oavsett vad hen väljer att göra.

Hur man blir utbildad

Om du är intresserad av att lära dig mer om motiverande samtal och kanske bli certifierad som MI-praktiker eller MI-tränare, finns det flera kurser och utbildningar att välja mellan. Här är några alternativ:

Kurser och utbildningar

MI-utbildningar och kurser finns tillgängliga både online och i person. De erbjuds av universitet, privata utbildningsföretag som Humanova som erbjuder kurser og utbildning i personlig utveckling, och organisationer som Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), som är en internationell organisation som främjar motiverande samtal utbildning och forskning.

En vanlig MI-utbildning kan vara en tvådagarskurs som täcker grundläggande koncept och färdigheter, inklusive MI-attityder och hur man använder dem i praktiken. Det kan också finnas längre utbildningar på flera veckor eller månader, som ger en djupare förståelse för motiverande samtal och hur man kan använda det för att hjälpa människor att förändra sitt beteende. Du kan även läsa MI-utbildning på distans.

Certifieringar

För den som vill ta det till nästa nivå finns det också möjligheter att bli certifierad MI-praktiker eller MI-tränare. Detta kräver vanligtvis att man har genomgått en längre utbildning och har praktisk erfarenhet. Certifiering kan vara en fördel för de som vill arbeta professionellt med MI eller för dem som vill visa sin kompetens för arbetsgivare eller klienter.

Oavsett vilken nivå av MI-utbildning du är intresserad av, är det viktigt att välja en kurs eller utbildning som är välrenommerad och kvalitetskontrollerad. Kolla upp recensioner och referenser innan du anmäler dig till en kurs, och se till att den passar dina behov och dina mål. Med rätt utbildning och kunskap kan du hjälpa människor att hitta sin inre motivation och uppnå sina mål på ett effektivt sätt med hjälp av motiverande samtal.

Hur mycket kostar motiverande samtal utbildning?

Kortare motiverande samtal utbildningar kan kosta några tusenlappar, medan mer omfattande utbildningar kan kosta upp till 50 000 kronor eller mer. Kostnaden beror på utbildningens längd, innehåll och där den erbjuds. Det är viktigt att välja en utbildning som passar ens egna behov och budget.

Det finns också möjligheter att få MI-utbildning gratis genom arbetsggivare eller offentliga institutioner, såsom universitet och högskolor. Dessa erbjuder ofta utbildning som en del av deras utbildningsprogram eller som en del av fortbildning för anställda inom hälso- och sjukvården eller socialt arbete.

Det är viktigt att komma ihåg att MI-utbildning är en investering i din karriär och att en välkvalificerad utbildning kan öppna dörrar till nya karriärmöjligheter.

Sammanfattning

Att ha kunskaper inom motiverande samtal kan vara mycket värdefullt i många professionella sammanhang. MI kan användas för att hjälpa människor att minska sitt drogmissbruk, öka sin fysiska aktivitet, hantera stress och mycket annat. Det kan också hjälpa dig att bygga bättre relationer med dina klienter eller kollegor genom att visa empati och aktivt lyssnande. Oavsett om du arbetar inom hälsa, socialt arbete eller juridik kan MI vara en värdefull teknik att ha med dig i din professionella verktygslåda.