Vad är utmattningssyndrom?

Hem / Utmattelsessyndrom

Utmattningssyndrom (UMS) innebär både kroppsliga och psykiska besvär. Anledningen är att du har utsatts för stress eller allvarliga påfrestningar under lång tid, utan att få tid till återhämtning. Det går att bli frisk, men hur lång tid det tar är individuellt. Om du lider av utmattningssyndrom har balansen mellan stressfaktorer och återhämtning rubbats under lång tid. Kroppen ger signaler för att du ska förstå att den börjar ta skada av den höga stressnivån. Du kan bli väldigt trött, få sömnproblem, hjärtklappning och besvärlig mage.

Kriterier för utmattningssyndrom

Det kan vara svårt att veta säkert vad det är du drabbas av, då det finns många symtom som överlappar med andra sjukdomar, och flera kriterier för utmattningssyndrom. Dessa symtom måste vara närvarande under en viss tid för att diagnosen ska kunna ställas. Dock, om du fortsätter stressa utan att återhämta dig blir du både psykiskt och kroppsligt utmattad. Kom ihåg att luta dig tillbaka och ta en paus.

Symtom på utmattning

Typiska symtom på utmattning är vanligen både fysiska och psykiska. Vilka symtom som är mest tydliga är individuellt. Vanliga symtom på utmattning är trötthet och sömnproblem, energin är slut och du känner dig utmattad. Andra symtom är känslomässiga, tankemässiga och kroppsliga. Du blir lätt irriterad, nedstämd och orolig. Koncentrationsförmågan blir sämre och det blir svårt att komma ihåg saker. Fysiskt kan du till exempel få värk, yrsel och hjärtklappning.

Behandling och rehabilitering

Hur ditt utmattningssyndrom behandlas är individuellt och anpassat efter just dina besvär och din livssituation. Sjukdomen delas in i tre faser: förstadium, akut fas och återhämtningsfas. Vanligen innebär behandlingen flera olika delar, som till exempel läkemedel, psykoterapi och fysioterapi samt information, rådgivning och utbildning angående stress och livsstil. Vad gäller rehabilitering går det ut på att lugna ditt nervsystem, skapa balans och hitta en form av återhämtning som passar dig. Detta kan du få hjälp med genom att anmäla dig själv till en specifik stressrehab för utmattningsyndrom. Det handlar också om att förändra ditt beteende som lett fram till utmattningen. Exempel på vad du får träna på är andningsteknik, självmedkänsla och stresshanteringstekniker.

1

Psykoterapi

En av flera vanliga behandlingsformer är psykoterapi. Terapin pågår olika länge beroende på anledningen till ditt utmattningssyndrom. Det är kognitiv beteendeterapi (KBT) som behandlar utmattning, ofta tillsammans med medicinering mot sömnsvårigheter och/eller depression. KBT utgår ifrån ditt beteende, tankar och känslor. A och O är att arbeta utifrån vad som ledde fram till att du fick utmattningssyndrom.

2

Andningsteknik

Med rätt andningsteknik kan du slappna av och minska stress, både psykiskt och fysiskt. Sinnet rensas och spänningar i kroppen minskar. Andningsteknik, som en form av rehabilitering vid utmattningssyndrom, gör att du får ner stressnivån och reducerar uppbyggnaden av ångest. Du blir mer koncentrerad och avslappnad. Med rätt andnings- och avslappningsteknik kan du förbättra balansen mellan stress och återhämtning.

3

Självmedkänsla

Kopplingen mellan utmattningssyndrom och låg självmedkänlsa finns och att jobba med sin självmedkänsla är en del av rehabiliteringen efter utmattning. Troligen har du tidigare fått ett gott självförtroende tack vare beröm, perfektion och prestationskickar. När du inte orkar mer på grund av utmattningssyndrom börjar du sparka på dig själv. Självmedkänsla handlar om att fundera på existentiella frågor rörande sin livsstil.

4

Stresshanteringstekniker

Att arbeta med stresshanteringstekniker i samband med utmattningssyndrom innebär att fokusera på vad det är som får dig att stressa och vad som får dig att varva ner. Teknikerna innebär också att ta hjälp av din kropp genom att till exempel sänka axlarna och andas djupa, lugna andetag. Det är dessutom viktigt att medvetandegöra tankefällor och att hantera dina tankar.

Utmattningssyndrom olika stadier

Utmattningsyndrom anses vanligtvis ha tre huvudsakliga faser:

Prodromalfasen: Denna fas kännetecknas av diffusa symptom som trötthet, muskelsvaghet, huvudvärk, sömnstörningar och yrsel. Dessa symptom kan vara milda till att börja med och gradvis förvärras över tid.

Utbränningsfasen: Denna fas innebär en allvarligare form av trötthet, utmattning och en minskad förmåga att utföra fysiska och mentala aktiviteter. Andra symptom kan inkludera smärta i muskler och leder, minnes- och koncentrationssvårigheter, sömnlöshet och ökad känslighet för ljud och ljus.

Återhämtningsfasen: I denna fas börjar personen gradvis att återhämta sig och känner en ökad energinivå. Återhämtningsfasen kan dock vara långsam och kan ta månader eller till och med år för vissa personer att återhämta sig helt. Det är också möjligt att personen kan uppleva tillbakagångar under återhämtningsfasen.

Trötthet vs. utmattningssyndrom

Det är skillnad på att vara trött och att ha utmattningssyndrom. När du är trött kan en god nattsömn eller vila lindra känslan. Har du utmattningssyndrom har kroppen börjat reagera på att du stressar betydligt mer än du vilar, och det över lång tid. Känslan är till en början densamma, men trötthet kan ganska så snabbt avhjälpas. Att lindra utmattningssyndrom tar betydligt längre tid. Visserligen är det individuellt, men orsakerna till din utmattning behöver utredas. Trötthet kräver inte att du uppsöker vård. Läs mer om utmattningssyndrom hos 1177.se.

Lider du av en kronisk sjukdom?

Utmattningssyndrom är en utbredd kronisk sjukdom, men det finns ett flertal andra kroniska tillstånd som påverkar en betydande del av befolkningen. Dessa sjukdomar kan medföra förändrande livskvalitet och fysisk förmåga. Långvarig smärta är en form av kronisk sjukdom som kan ta över ditt liv om den inte hanteras korrekt. Symptom kan variera och förändras över tid, och obehandlad långvarig smärta kan leda till en rad negativa konsekvenser både fysiskt och psykiskt. Dessa sjukdomar kräver långsiktig vård och hantering för att minska smärta och förbättra livskvalitet.